Osvedčenia a certifikáty

Som odborne vyškolený na vykonávanie živnosti Izolatérstvo.

Mám osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou s odborným obsahom v predmetovej skladbe:

Technológia,Odborné kreslenie,Materiály,Prestavba budov,Strojové zariadenia,Odborný výcvik.

Fotogaléria: Osvedčenia a certifikáty