Cennik

Ceny zámerne neuvádzam , pretože sa môžu diametrálne odlišovať podľa daných skutočnosti a zložitosti prác.

Cenu určujem po zhliadnuti konkrétnej zakázky, popripade po prepočitani a možnej dohode so zákaznikom.